okt
25
2013

Droga nad drogama – predbračni odnosi

62

Studije pokazuju da jedna od stvari koja najviše pogađa ljude jeste raskid sa partnerom. U najvećem broju slučajeva ljudi lakše podnose smrt bližnjih, nego raskid sa partnerom. Drugim rečima, droga koju upražnjava najveći broj ljudi u savremenom svetu i koja veoma moćno razara čovekovo fizičko, a naročito duhovno zdravlje, jeste predbračni i vanbračni polni odnos, koji najčešće podrazumeva seksualni odnos. Stanje zaljubljenosti u koje ljudi dolaze (a mnogi su stalno u tom stanju) i predbračni i vanbračni odnosi u koje ulaze, može se uporediti sa stanjem transa i hipnoze. Kod zaljubljenih osoba mozak funkcioniše u alfa režimu i oni kritički ne analiziraju ono što im se dešava.

Posledice su dramatične, a manifestuju se raskidom veza i razvodom brakova, koji su često praćeni prekidom veza sa najbližom rodbinom i prijateljima, velikim duhovnim traumama, pa čak i samoubistvom. I kao što postoji zdrav i nezdrav način kako bi trebali da se hranimo, treniramo i odmaramo, tako postoji zdrav i nezdrav način za upražnjavanje polnih i seksualnih odnosa. Nije neophodno da osoba uđe u nezdrav seksualni odnos da bi bila povređena. Dovoljno je da postoji bolestan odnos na nivou stvaranja simpatije i zaljubljivanja, pa da osoba dođe u stanje da bude povređena.

Zdrav polni odnos podrazumeva aktivnost mozga u beta režimu, kada se osoba suprotnog pola kritički analizira i procenjuje njena sposobnost kroz prizmu ostvarivanja svrhe i smisla života, a koji se odnosi na koncept stvaranja moralnih ljudi i prijatelja, u ovom slučaju fizički i duhovno zdrave dece. Do pre sto godina bilo je normalno da mladi ljudi dobro razmišljaju o ovim stvarima i da konsultuju starije i iskusnije, pre nego što donesu odluku da stupe u brak. To je bilo vreme mnogo zdravijih ljudi – naročito u duhovnom smislu.

Ne treba zaobići ni fizički aspekt zloupotrebe čovekovih polnih potencijala. Poznat je medicinski slučaj devojke koja je imala seksualni odnos samo sa jednim mladićem i mislila je da je na taj način sigurna. Bila je šokirana kada joj je lekar otkrio da je zaražena teškom polnom bolešću. Kada je izvršena istraga o poreklu zaraze otkriveno je da je momak imao, osim odnosa sa njom, vezu samo sa još jednom devojkom, koja je pre njega imala odnos sa još pet muškaraca, koji su, pak, imali odnos s drugih devetnaest žena, od kojih su neke bile prostitutke. Tako je devojka, koja je bila uverena da je njen odnos bio ograničen samo na jednog mladića, ustvari bila u kontaktu, preko njega, sa najmanje devedeset i dve osobe.

Činjenica je da su brojne polne bolesti eksplodirale širom sveta kao posledica nepoštovanja zakona zdravlja vezano za polni odnos, i to je dodatni razlog, pored duhovnog, zašto bi na ovaj aspekt zdravlja trebali da obratimo naročitu pažnju. U isto vreme, zdrav polni odnos može da bude snažan izvor motivacije ako se adekvatno koristi. Biti supružnik moralne osobe koja teži uzvišenim vrednostima, i roditelj zdrave dece koja iz takvog braka proizilaze, predstavljaju najdivnija iskustva koja čovek može da doživi i jedan od najjačih motiva kojim može da bude pokrenut bez obzira kojim se poslom bavi.

Sigurno da i oni koji nisu u „zdravom“ braku, a teže tome mogu u međuvremenu, da budu snažno motivisani za ostvarenje vrhunskih rezultata, ukoliko onome što rade dodele pravi smisao. Posledica će takođe biti dobro zdravlje i zadovoljstvo i sreća u životu. Mogli bi da navedemo brojne druge medicinske primere na osnovu kojih se vidi važnost dodeljivanja pravog značenja onome što radimo. Na primer, medicinske sestre koje svoj posao brige o pacijentima rade savesno i sa ljubavlju generalno su mnogo zdravije i duže žive u odnosu na svoje koleginice koje isti posao doživljavaju kao veliki teret i ne rade ga sa ljubavlju.

Jedno slično istraživanje je pokazalo kako vaspitačice iz vrtića, koje uđu u 40-te ili 50-te godine, ne osećaju nikakve simptome meno pauze ukoliko svoj rad sa decom obavljaju sa ljubavlju, za razliku od koleginica koje to rade samo zbog novca i bez ljubavi, koje menopauzu proživljavaju veoma bolno.

ZAKLJUČAK

Na trkačkoj stazi nalaze se različiti automobili. Među njima je i bolid formule 1, kao i putnički automobil marke mercedes, fića i još neki modeli. Trka uskoro počinje. Koji će auto prvi stići do cilja zavisi od više faktora. Sigurno da formula 1 ima najveći potencijal, ali ako se u nju sipa loše gorivo, ili ako njom upravlja loš vozač, moguće je da neće ni stići do cilja. Čovek je biće neverovatno velikih potencijala i svakoga dana nauka otkriva neki novi detalj koji to potvrđuje. Problem je što mnogi nisu upoznati sa postojanjem tih velikih potencijala i što ne znaju kako da ih upotrebe. Oni koji su iskreni u traganju za pravim informacijama sigurno će doći do njih, i moći će da ih primene. Jačina njihovog motora i varnice koje ga pokreću biće tada superiornije od onih koje postoje kod formule 1.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *