mar
05
2014

Zdravlje u velikoj meri zavisi od načina života

ZDRAV ZIVOT11

Mnogi pogrešno smatraju da su nasleđene crte (genetički faktori) prvenstveni faktori koji određuju kvalitet života i koliko dugo će živeti. Za najveći broj nas, naše zdravlje prvenstveno zavisi od dva faktora: (1) od onoga što unosimo u naša tela, i (2) od onoga što činimo sa našim telima. Jednostavan izraz koja uokviruje oba ova koncepta je “način života”. Dobre vesti su da iako ne možemo da promenimo našu genetiku, možemo da promenimo naš način života

Te promene načina života mogu da spreče ili da odlože razvoj bolesti za koju smo genetički predodređeni. U vezi sa najčešćim bolestima, dr Lemont Murdok (Lamont Mur dock) sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Loma Linda je to izrekao jasno: “Loša genetika puni pištolj, način života povlači okidač.”

Često sam se pitao zašto se ljudi bolje brinu o svojim kolima nego o telima. Čekam da sretnem osobu koja će reći: “Bog je isplanirao kada moja kola treba da ‘umru’, i ne moram da se brinem oko njih. Ne moram da proveravam ili menjam ulje, ili da vršim bilo kakvo rutinsko održavanje. I ne moram da brinem o tipu goriva koje koristim”. Uviđamo neophodnost pravilne brige kako bismo dobili najduži život i najbolji učinak od naših automobila. Kada ćemo shvatiti da pravilna briga i našim telima daje najduži život i najbolje sposobnosti?

KOJI SU OSNOVNI UZROCI SMRTI?

Kada neko umre od srčanog udara, šloga, ili drugog smrtonosnog stanja, šta je stvarno prouzrokovalo smrtonosnu bolest u to vreme u životu osobe? Istraživači MekGinis (McGinnis) i Foudž (Foege) su nedavno analizirali osnovne uzroke bolesti od kojih umiru Amerikanci i objavili svoje nalaze u časopisu Journal of the American
Medical Association. Devet vodećih uzroka smrti su u velikoj meri bili povezani sa izborima načina života: sa onim što unosimo u naša tela i onim što činimo sa telima.

Osnovni faktori koji su prouzrokovali smrt

*Loša ishrana, neodgovarajuće vežbanje .582.000
*Duvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468.000
*Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.000
Infektivne bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000
Otrovni činioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
*Vatreno oružje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000
*Seksualno ponašanje . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Motorna vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
*Zabranjeni narkotici . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

*Označava faktore načina života

ZDRAV ZIVOT21Svi faktori označeni zvezdicama su pod direktnim uticajem načina života. Ukupan broj smrtnih slučajeva usled ovih faktora je oko 1,25 miliona, što predstavlja preko polovine ukupnog broja smrtnih slučajeva u Americi svake godine. Vidimo da je osnovni uzrok smrti u velikoj meri nezdrav način života. Koliko god da je iznenađujuće veliki ovaj zbir, možda u velikoj meri potcenjuje ukupan broj smrtnih slučajeva prouzrokovanih stilom života. Mnogi smrtni slučajevi usled infektivnih bolesti su prouzrokovani imunim sistemom koji je oslabljen lošim stilom života. Takođe, istraživači su naveli samo smrtne slučajeve koji se mogu pripisati poznatim faktorima načina života. Dok nastavljamo da saznajemo više o načinu života i zdravlju, verovatno ćemo otkriti kako drugačiji izbori načina života mogu da spreče još više smrtnih slučajeva. U svakom slučaju, cifre pokazuju da bi broj smrtnih slučajeva u našoj zemlji bio drastično smanjen ako bi Amerikanci bili voljni da zamene sve svoje štetne faktore načina života korisnim.

Bilo bi koristi i pored smanjenja smrtnih slučajeva. Kvalitet života bi se poboljšao, pošto bi bolesti napadale sa manjom učestalošću u bilo kom datom starosnom dobu. Možete da pomognete u promeni tih statistika pridružujući se rastućem broju Amerikanaca koji se fokusiraju na zdrave izbore načina života kako bi ostvarili najviši kvalitet života i optimalnu dužinu života.

PREVENCIJA JE KLJUC

Danas je veliki broj naučnih istraživanja potvrdio da se većina vodećih uzroka smrti može preduprediti. Najčešći uzroci koji prouzrokuju smrt u Americi su navedene u tabeli.

Deset vodećih uzroka koji su prouzrokovali smrt u SAD (1995)

Bolesti srca i krvnih sudova . . . . . . . . . . 914.000
Rak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538.000
Hronična bolest pluća . . . . . . . . . . . . . . . 105.000
Nesrećni slučajevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000
Zapaljenje pluća/grip . . . . . . . . . . . . . . . 84.000
Dijabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.000
HIV/Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000
Samoubistvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Ciroza jetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Insuficijencija bubrega . . . . . . . . . . . . . . 24.000
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398.000
2.312.000

K. Everet Kup (C. Everett Koop), bivši načelnik sanitetske službe u Sjedinjenim Državama, je 1988. godine izneo prvi Izveštaj načelnika sanitetske službe o ishrani i zdravlju. Bio je zasnovan na obimnom pregledu naučne literature. Zaključio je da su “prekomerna i neuravnotežena ishrana” značajno doprineli razvoju osam
vodećih bolesti ubica u našoj zemlji.

Izvod iz tog izveštaja :

Prekomerna i neuravnotežena ishrana prouzrokuje veliki broj bolesti i smrtnih slučajeva

1. Ishrana ima ključni uticaj na zdravlje.
2. Pet od deset vodećih uzroka bolesti i smrtnih slučajeva je povezano sa ishranom (bolesti srčanih arterija, rak, šlog, dijabetes i ateroskleroza).
3. Naredna tri su povezana sa prekomernim unosom alkohola (ciroza jetre, nesrećni slučajevi i samoubistva).
4. Ovih osam stanja prouzrokuje približno 1,5 milion od 2,1 miliona ukupnog broja smrtnihslučajeva u 1987. godini.
5. Prekomerna ili neuravnotežena ishrana takođe doprinosi drugim problemima kao što supovišeni krvni pritisak, gojaznost, zubne bolesti,osteoporoza i gastrointestinalne bolesti.
6. Sada je jasno da ishrana u značajnoj meri doprinosi razvoju ovih bolesti i da izmene ishrane mogu da doprinesu njihovom sprečavanju i kontroli.

Dr Nil Nidli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *